Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö

Etusivu » Kaavoitus ja maankäyttö

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, Heinä­veden osa-alue

Heinä­veden osa-aluemaa­kun­ta­kaava on hyväk­sytty ja saanut lainvoiman.

Tuuli­voi­ma­kaa­voitus

Jouhte­nisen tuuli­voi­ma­hank­keen osayleis­kaavan osallis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma on nähtä­villä tästä linkistä

Kilpi­mäen tuuli­voi­ma­hank­keen osayleis­kaavan osallis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma on nähtä­villä tästä linkistä

Karvion asema­kaavan muutos ja osittainen kumoa­minen sekä Virran­niemen asema­kaavan muutos

Kaavan­päi­vi­tyksen osallis­tumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telma löytyy tästä linkistä.

Lopul­lisen kaavan materi­aali löytyy tästä linkistä.

Heinä­veden kirkon­kylän asema­kaa­va­kartta määräyk­si­neen

Karvion asema­kaa­va­kartta sekä kaava­mää­räykset

Kunnan metsä­ta­lous­in­si­nööri

Puh. 040 017 2203
[email protected] 

Toimis­to­sih­teeri

Puh. 040 710 1942
[email protected]