Asuminen ja tontit

Venepaikat ja hilea­sema

Etusivu » Puistot ja yleiset alueet » Venepaikat ja hileasema

Venepaikat, satama ja hilea­sema


Kirkon­kylän Kerman­rannan kotisa­taman laituri- ja ranta­paik­kojen sekä myös muiden kunnan alueella olevien paikkojen vuokrausta hoitaa kunnan tekninen toimisto. Kerman­ran­nassa sijaitsee hilea­sema, jonka avain-vuokrausta hoitaa sama toimisto. 

Tiedus­telut toimis­toai­kana:

Hanna Järvenpää

Toimis­to­sih­teeri

Puh. 050 528 6010
[email protected]

VENEPAIKAT:

 • Honka­niemi 
 • Kerman­ranta laitu­ri­paikat
 • Kerman­ranta maapaikat
 • Tulisalmi, Kerma
 • Virran­niemi, Kerma
 • Mustan­pohja, Petruma
 • Pyylin koulun ranta
 • Multlahti, Pääsky­vuori
 • Vahva­lahti laitu­ri­paikat
 • Vahva­lahti maapaikat
 • Vihovuon­teen maapaikat

Venepaik­ka­maksut / kausi:

KERMAN­RANTA

Poiju- ja kylki­paikat 115€ (vieras­paik­ka­kun­ta­laiset 155€) (sis. alv 24 %)

Laitu­ri­paikat yli 6m. 80€ (sis.alv 24 %)

Laitu­ri­paikat 65€ (sis.alv 24 %)

Maapaikat 25€ (alv 0 %)

MUUT VENEPAIKAT

25€ (alv 0 %)

Hilea­sema

Hilea­sema sijaitsee Kerman­rannan satamassa huolto­ra­ken­nuk­sessa.

MAKSUT HILEA­SEMAN KÄYTÖSTÄ


harras­ta­ja­ka­las­tajat               36€ / vuosi (sis. alv 24 %)
puoliam­mat­ti­laiset                 70€/ vuosi (sis. alv 24 %)
ammat­ti­ka­las­tajat                  150€/ vuosi (sis. alv 24 %)
(puoliam­mat­ti­lais-/ammat­ti­ka­las­ta­jaksi katso­taan sivu-ja päätoi­miy­rit­täjät)

Avain­pant­ti­maksu 25€ (alv 0 %)


Jäät tarkoi­tettu ensisi­jai­sesti kalojen säilö­mi­seen, muukin käyttö sallittu.
Avaimen saa Heinä­veden kunnan tekni­sestä toimis­tosta, Kerman­ran­nantie 7.

Mikäli huomaat hilea­seman toimin­nassa häiriön tai asema ei tee hilettä, ilmoi­tathan asiasta välit­tö­mästi eteen­päin.

Yhteys­tiedot ilmoit­ta­mi­selle ja soitto­jär­jestys:

1.  Satama­kah­vila Kermacotta 040 819 6698 (toiminta-aikana kesäisin, muuna aikana suoraan henki­löille 2–3)

2. Sähkö­liike T. Koponen Oy; Joonas Koponen 0400 989 017 tai Jani Puustinen 040 823 3306

3. Heinä­veden kunta; Niko Kolari (toimis­toai­kana) 050 577 1440/ [email protected]

4. Muuna aikana kunnal­lis­tek­niikan päivystys 040 555 3037