Kaavoitus ja maankäyttö

Kartat ja paikka­tieto

Etusivu » Kartat ja paikkatieto

Heinä­veden alueen kaava­kartat

Tältä sivulta voit ladata Heinä­veden järvia­lueiden ja Heinä­veden reitin rantay­leis­kaa­vojen kaava­kartat sekä kaava­mää­räykset. Kaava­muu­tokset löytyvät tämän sivun lopusta.

Osa tällä sivulla olevista rantay­leis­kaa­va­kar­toista kuuluu parhail­laan päivi­tyk­sessä olevaan, Heinä­veden itäiseen rantao­say­leis­kaava-aluee­seen. Heinä­veden pohjoisten alueiden sekä Kerman alueen ja taajaman ympäristön osalta rantay­leis­kaa­vojen päivitys on tehty aiemmin. Näiden alueiden osalta lopul­liset kaava­ma­te­ri­aalit löytyvät kaavoitus- ja maankäyttö-sivun linkeistä.

Lataa

Heinä­veden reitin kaava­muu­toksia

 Heinä­veden järvia­lueiden kaava­muu­toksia

Valamon ja Papin­niemen alueen kaava­muu­toksia