Hallinto ja päätöksenteko

Kunnan­hal­litus

Etusivu » Kunnanhallitus

Kunnan­hal­litus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kunta­laissa sääde­tyistä tehtä­vistä sekä päättää hallin­to­sään­nössä maini­tuista asioista.

Kunnan­hal­litus toimii myös kunnan asunto­vi­ran­omai­sena. Kunnan­hal­li­tuk­sessa on 7 jäsentä. Lisäksi kunnan­hal­li­tuksen kokouk­sessa on läsnäolo- ja puheoi­keus valtuuston puheen­joh­ta­jilla. Esitte­li­jänä kunnan­hal­li­tuk­sessa toimii kunnan­joh­taja ja pöytä­kir­jan­pi­tä­jänä hallin­to­sih­teeri.

Kunnan­hal­li­tuksen jäsenet

Puheen­joh­taja

Anna Vauhkonen (KESK), [email protected]

Varajäsen: Tuija Koponen

I Varapu­heen­joh­taja

Timo Hottinen (SDP), [email protected] 

Varajäsen: Teemu Kurikka 

II Varapu­heen­joh­taja

Jari Puustinen  (KOK), [email protected]

Varajäsen: Esa Silven­noinen   

Jäsenet:

Osmo Puustinen (KESK), [email protected]

Varajäsen: Maija Suhonen 

Sari Juvonen (SDP) [email protected]

Varajäsen: Maarika Salstela

Leena Laukkanen (KOK), [email protected]

Varajäsen: Tarja Happonen   

Leo Koponen (PS), [email protected]

Varajäsen: Aki Tuovinen