Työ ja elinkeino

Maaseu­tu­pal­velut

Etusivu » Maaseutupalvelut

Pohjois-Karjalan Maaseu­tu­pal­velut

Pohjois-Savon lomitus­pal­velut

Lomitus­pal­velua alueella hallinnoi Iisalmen kaupunki.

Lomitus­pal­ve­lujen toimisto sijaitsee Iisal­messa, osoit­teessa Luunie­men­katu 3 B, 74100 Iisalmi.

Lomitus­pal­ve­lujen aluee­seen kuuluvat seuraavat kunnat ja kaupungit:
 • HEINÄ­VESI
 • IISALMI
 • KAAVI
 • KEITELE
 • KIURU­VESI
 • KUOPIO
 • LAPIN­LAHTI
 • LEPPÄ­VIRTA
 • PIELA­VESI
 • RAUTA­LAMPI
 • RAUTA­VAARA
 • SIILIN­JÄRVI
 • SONKA­JÄRVI
 • SUONEN­JOKI
 • TERVO
 • TUUSNIEMI
 • VARKAUS
 • VESANTO
 • VIEREMÄ

Maata­lous­yrit­täjän lomitus­pal­ve­lujen tarkoi­tuk­sena on tukea kotie­läi­ny­rit­täjän sosiaa­li­turvan toteu­tu­mista, työssä jaksa­mista ja työurien piden­ty­mistä lomitus­pal­velu lain mukai­sesti. Maata­lous­yrit­täjän lomitus­pal­ve­luja ovat vuosi­lo­ma­lo­mitus, sijais­a­pu­lo­mitus ja maksul­linen lomit­taja-apu.