Asuminen ja tontit

Kiinteistö Oy Heinä­veden Asunnot

Etusivu » Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot

Vuokra-asuntoja on tarjolla Heinä­veden kirkon­ky­lässä, Pohjois-Heinä­ve­dellä Karviossa ja Valamon lähei­syy­dessä. Kirkon­ky­lällä on nyt myös tarjolla lyhytai­kai­seen vuokrauk­seen kalus­tettu saunal­linen ja parvek­keel­linen rivita­lo­kaksio osoit­teessa Kielotie 3.

Vuokra­taso vaihtelee sen mukaan, missä asunto on, kerros-/rivi­talo, lämmi­tys­jär­jes­telmä, raken­nus­vuosi ja minkä kokoinen asunto on kyseessä. Neliö­hinnat vaihte­levat 6,37 — 9,94 euron välillä.

 • Piirola, Kirkkotie 1, 79700 Heinä­vesi. 15 asuntoa. Omat saunat.
 • Talossa ei ole hissiä ja se on kauko­läm­mössä.
 • Kielon­marja, Kielotie 3 C‑D, 79700 Heinä­vesi. 15 asuntoa. Omat saunat.
 • Hasun­kielo, Kielotie 3 A‑B, 79700 Heinä­vesi. 12 asuntoa. Omat saunat.
 • Seppä­län­rinne, Sepäntie 27–29, 79700 Heinä­vesi. 9 asuntoa. Omat saunat.
 • Talot ovat kauko­läm­mössä.
 • Karvio, Lepik­ko­mäentie 7, 79810 Karvion­ka­nava.
  10 asuntoa kolmessa eri talossa. Yhteinen sauna. Yhdessä asunnossa on oma sauna.
  Suora sähkö­läm­mitys.
 • Valamon­rivi, Valamontie 57, 79860 Suuraho.
  3 asuntoa. Omat saunat
  Suora sähkö­läm­mitys.
Kirkon­ky­lällä, osoit­teessa Kielotie 3 B 11, on vuokrat­ta­vana lyhytai­kai­sesti kalus­tettu huoneisto, 2h+k+s, 60 m²
Vuokra 600 €/kk sisäl­täen lämmi­tyksen ja sähkön.
Veden­ku­lutus lasku­te­taan (omat mittarit).
Minimi­vuo­krausaika on yksi viikko (7 vrk).
 Hasunkielo B-talo