Nuoriso

Etsivä nuori­sotyö

Etusivu » Nuoriso » Etsivä nuorisotyö

Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.

— Muumi­pappaTove Jansson

Sanna-Maria Markkanen

040 839 2530

[email protected]

Kenttätie 1 79700 Heinä­vesi

Hei 15–29-vuotias nuori!

Sinun ei tartte pärjätä yksin, oon täällä sua varten.

Etsivän kanssa voi miettiä esim.:

  • ihan taval­lisia arjen tilan­teita ja tekemistä
  • terveyttä, jaksa­mista ja mielen hyvin­vointia
  • ihmis­suh­teita, sosiaa­lista elämää, vapaa-aikaa ja harras­tuksia
  • opiskelu- ja työpaik­koja
  • raha-asioita, toimeen­tuloa, tukia ja etuuksia
  • työttö­mäksi ilmoit­tau­tu­mista, asiointia työkkä­rissä, Kelassa tai muissa viras­toissa

Jos sinä tai sinun läheinen nuori kaipaa jeesiä, ole yhtey­dessä!