Liikunta

Liikunta

Etusivu » Liikunta

Liikun­ta­pal­velut

Liikun­ta­toimen tehtä­viin kuuluvat liikun­ta­paik­kojen hoito ja ylläpito sekä liikun­ta­pal­ve­luiden tarjonta kunta­lai­sille, terveys­lii­kunnan edistä­minen ikään­tyvän väestön keskuu­dessa sekä liikun­ta­jär­jes­töjen tukeminen.

MARKUS LINDROOS

Vapaa-aikaoh­jaaja

Puh. 040 836 7035

[email protected]