Liikunta

Kunto­salin ja liikun­ta­salin varaus­jär­jes­telmä

Etusivu » Kuntosalin ja liikuntasalin varausjärjestelmä

Yläkoulun uuden kunto­salin ja liikun­ta­salin varaus­por­taali

Valitse itsel­lesi sopiva maksu­kohta, ja maksa verkko­pankin kautta kulkuoi­keus.
Työnan­tajan tarjoa­milla maksu­vaih­toeh­doilla maksu hoide­taan liikun­ta­toimen kautta.

Kunto­salin laitteiden käytön helpot­ta­mi­seksi on tehty opasvi­deot laitteista.

Yläkoulun salin ja Karvion salien vakio­vuorot haetta­vissa syksyisin.

Vapaana olevat vuorot haetta­vissa pitkin kautta.

Hakuaika julkais­taan Heinä­veden Lehdessä liikun­ta­toimen osiossa.

Erillis­va­rauk­sissa ota yhteyttä vapaa-aikatoi­meen: 040 836 7035 tai [email protected]