Liikunta

Latu- ja kelkka­reitit

Etusivu » Liikunta » Latu- ja kelkkareitit

Latu- ja kelkka­reitit

Liikun­ta­toi­mella on käytössä latujen kunnos­sa­pidon seuran­ta­jär­jes­telmä.

Latujen ylläpitoa ja huolto­ti­lan­netta voi seurata

Valaistut ladut:

 • Kirkon­kylä – Pääsky­vuori 3,8 km: edesta­kaisin 7,6 km, pikku­lenkki 2,8 km
 • Rummuk­kala 4,8 km( lisäksi 900m valai­se­maton osuus), latupro­fiili loiva, ja noudat­telee vanhaa valta­tien pohjaa. Hiihto­reitti edesta­kainen. Paikoi­tus­mah­dol­li­suudet latujen kääntö­pis­teissä Varkauden ja kirkon­kylä päässä.
 • Sarvi­kumpu 2 km, lähtö jääkiek­ko­kau­kalon luota. Lisälenk­kinä myös n. 5,5km mittainen valai­se­maton osuus joka lähtee vanhalta koululta. Latu kulkee kodan kautta.
 • Karvion valaistu latu, lähtö koulun kentän päästä. pituus 1,7km. Kierto­suunta oikeaan.

Seson­ki­ladut:

 • EU- latu: kirkonkylä/urheilukenttä – Raamin­mäki – Kerma, 13 km (HUOM! Ylläpito vain viikoilla 8–10 olosuh­teiden niin salliessa)
 • Jääladut: kirkon­kylän satama – Vasara­saari – Haapa­kota – Pääsky­vuori — kirkon­kylän satama, n.13km( jääladut tehdään olosuh­teiden mukaan)
 • Kirkon­kylä — Pääsky­vuori 6 km
 • Kirkon­kylä — Karvio 12 km
 • Kirkon­kylä — Huuhkon­vuori 25 km
 • Kirkon­kylä — Sarvi­kumpu 36 km
 • Kirkon­kylä — Savon­ranta 55 km
 • Kirkon­kylä — Liperi 63 km
 • Kirkon­kylä — Tuusniemi (EI YLLÄPI­DETTY)

Kuikka-Koposen mootto­ri­kelk­ka­rei­tistöä yhteensä kunnan alueella n. 170 km

Reitillä liikkuja! Ilmoi­tathan reitillä mahdol­li­sesti havai­tuista vaara­te­ki­jöistä heti reitin ylläpi­tä­jälle.

Mootto­ri­kelk­ka­reitit hoide­taan 15.1. –31.3. kelio­lo­suh­teiden niin salliessa.

 • Retki­hiih­to­la­tujen ja kelkka­reit­tien hoidosta vastaa Pääsky­vuori Oy
 • vapaa-aikaoh­jaaja puh. 040 836 7035