Talous

Talous

Etusivu » Talous

Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähin­tään kolmeksi vuodeksi laadit­ta­valla talous­suun­ni­tel­malla, jonka ensim­mäinen vuosi on talous­ar­vio­vuosi. Kunta­ta­louden tasapainon arvioin­nissa käytet­täviä tunnus­lu­kuja ovat muun muassa vuosi­kate, tilikauden tulos sekä toiminnan ja inves­toin­tien rahavirta. 

Kuntien vertai­lu­tie­toihin voit käydä tutus­tu­massa myös linkistä: Kunnat ja kuntayh­tymät — Tutkihallintoa.fi


TALOUS­JOH­TAJA Kristiina Räsänen puh. 040 710 1936, [email protected]