Asuminen ja tontit

Ympäris­tön­suo­jelu

Etusivu » Ympäristönsuojelu

Keski-Savon ympäris­tö­toimi

Ympäris­tön­suo­jelu huolehtii Keski-Savon ympäris­tö­lau­ta­kunnan alaisuu­dessa eri laeissa kunnan ympäris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­selle määrä­tyistä valvonta‑, ohjaus- ja neuvon­ta­teh­tä­vistä.

Ympäris­tön­suo­jelun tehtä­vä­alueet:

  • Vesien­suo­jelu
  • Ilman­suo­jelu
  • Jätehuollon valvonta
  • Melun­tor­junta
  • Luonnon­suo­jelu                                       

Ympäris­tön­suo­jelu valmis­telee ympäris­tö­lupa-asiat ja tekee päätökset tehdyistä ilmoi­tuk­sista. Lausun­tojen antaminen muille viran­omai­sille kuuluu myös tehtä­viin. 

Keski-Savon ympäris­tö­toimen kotisivut löytyvät tämän linkin takaa.