Asuminen ja tontit

Puistot ja yleiset alueet

Etusivu » Puistot ja yleiset alueet

Yleiset alueet eli yhtei­seen käyttöön tarkoi­tetut virkis­ty­sa­lueet ovat tarkoi­tettu asukkaiden, matkai­li­joiden ja vapaa-ajana­suk­kaiden käyttöön. Nämä alueet pitävät sisäl­lään liikku­mi­seen ja hyvin­voin­tiin liittyvät alueet, leikki­paikat, puistot, uimarannat ja luonto­polut sekä muut yleisesti käytet­tä­vissä olevat alueet kuten satama, venepaikat sekä maton­pe­su­paikat.

Liikun­ta­pai­koista löytyy lisätietoa tästä