Kulttuuri

Histo­riaa

Etusivu » Historiaa

Kirkon­ky­lässä voit kiertää reitin, jonka varrella opastau­lujen avulla voit palata menneiden aikojen tunnel­maan. Monet reitin raken­nuk­sista ovat kesäai­kaan avoinna myös vierai­li­joille. Kohde­tau­luihin pääsee tutus­tu­maan myös talvella. Parin kilometrin pituisen reitin voit kulkea Kerman­ran­nasta Marja­mäen pappi­laan tai toisin päin.

Palokin koskien histo­riaa esitte­levät netti­sivut: www.palokinkosket.fi

Heinä­veden Muinais­seuran sivuille on koottu luettelo kunnan alueella sijait­se­vista muinais­koh­teista
https://www.muinaisseura.net/muinaiskohteet