Hallinto ja päätöksenteko

Sidon­nai­suudet

Etusivu » Sidon­nai­suudet

Ilmoi­tus­vel­vol­liset Heinä­veden kunnassa

Ilmoi­tus­vel­vol­li­suus koskee Heinä­veden kunnan

  • valtuuston puheen­joh­tajaa ja varapu­heen­joh­tajia
  • tarkas­tus­lau­ta­kunnan puheen­joh­tajaa ja varapu­heen­joh­tajaa
  • keskus­vaa­li­lau­ta­kunnan puheen­joh­tajaa ja varapu­heen­joh­tajaa
  • kunnan­hal­li­tuksen jäseniä ja varajä­seniä
  • teknisen lauta­kunnan jäseniä ja varajä­seniä
  • kunnan­joh­tajaa
  • kunnan­hal­li­tuksen ja lauta­kun­tien esitte­li­jöitä ja varahen­ki­löitä

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luotta­mus­toi­meensa tai tehtä­väänsä.

Henkilön tiedot poiste­taan rekis­te­ristä, kun luotta­mus­toimi ja virka­teh­tävä on päättynyt.

Sidon­nai­suus­re­kis­teri

Tieto­suo­ja­se­loste sidon­nai­suus­re­kis­teri