Yrityspalvelut

Yritys­luet­telo

Etusivu » Yrityspalvelut » Yritysluettelo

Heinä­veden ja lähiseudun yrittä­jien yhteys­tiedot

YTJ:n Yritys ja yhteys­haku

YTJ:n yritys- ja yhtei­sö­haussa voit hakea yritysten perus­tie­toja esimer­kiksi Y‑tunnuksella. Yritysten ja yhtei­söjen tietojen hakeminen on maksu­tonta.

Haussa näkyvät katso­mis­het­kellä voimassa olevat tiedot ja osasta tietoja edellinen tieto. Rekis­te­ri­his­toria-kohdasta voit katsoa, missä rekis­te­rissä yritys tai yhteisö on aiemmin ollut rekis­te­röi­tynä.

Osuva-yritys­pörssi

Osuva-yritys­pörssi on omista­jan­vaih­dok­siin keskit­tyvä markki­na­paikka, joka tuo yhteen jatkajaa hakevat yritykset ja toimivaa yritystä etsivät ostajat. Yritys­pörs­sistä voit helposti hakea mielen­kiin­toisia ostokoh­teita ja saat Osuva-tiimin maksut­toman ja luotta­muk­sel­lisen neuvon­ta­tuen.