Kulttuuri

Näyttelyt ja museot

Etusivu » Näyttelyt ja museot

Kirkkotie 16, 79700 Heinä­vesi


Heinä­veden kirkko on raken­nettu 1890–91 ja se on yksi Suomen suurimpia puukirk­koja. Kirkko sijaitsee korkealla mäellä, josta on upeat näköalat Kerma­jär­velle. Jo vuodesta 2006 Heinä­veden kirkossa on yhteis­työssä seura­kunnan kanssa järjes­tetty kesäisin taide­näyt­tely. Esillä on ollut tunnet­tujen taitei­li­joiden töitä mm. Rafael Wardi, Leena Luosta­rinen, Outi Heiskanen, Kuutti Lavonen ja piispa Arseni.
Heinä­ve­dellä synty­neen kuvatai­tei­lija Olli Lyyti­käisen (1949–1987) muisto­näyt­tely järjes­tet­tiin kesällä 2019.

Kesällä 2024 kirkko on remon­tina takia suljettu eikä näyttelyä voida järjestää.

Varjen­tiinin sali, Viras­to­kuja 4, Heinä­veden keskusta

Varjen­tiinin salissa on näyttelyä varten kiskot ja ripus­tuk­seen tarvit­tavat siimat.
Varaukset: matkai­lusih­teeri Leena Vlasoff puh. 040 550 4811, [email protected]

Kirjaston vitriini, Viras­to­kuja 4, Heinä­veden keskusta

Kirjaston eteisau­lassa oleva lukit­tava vitrii­ni­kaappi ja erillinen jalal­linen virtii­ni­laa­tikko.
Varaukset: kirjasto puh. 040 710 1940, [email protected]

Heimon tupa, Suoja­lantie 1, Heinä­veden keskusta

Vanha tunnel­mal­linen tupa, jossa kolme kamaria ja pieni aitta pihalla. Käytössä vain kesällä. Sähköt on, mutta ei vesijohtoa eikä viemäriä. Tiedus­telut: matkai­lusih­teeri Leena Vlasoff, 040 5504 811, [email protected]

Kirkkotie 3, 79700 Heinä­vesi

Kotiseu­tu­museo perus­tet­tiin  60 vuotta sitten. Museon näyttely on uudis­tettu vuonna 2021. Näyttely antaa hyvän kuvan Heinä­veden histo­riasta ja sen asikkaiden elämästä. Museo on avoinna heinä­kuussa. Museoon on vapaa pääsy.

Heinäveden kotiseutumuseon kuva, ihmisiä pihamaalla.

Väylä­ase­mantie 2A, 79820 Varis­taival

Varis­tai­pa­leen nelikam­mioinen sulku­ka­nava ja museona toimiva entinen renki­tupa ympäris­töi­neen edustavat näyttä­västi 1910-luvun raken­tamis- ja puisto­tyy­lejä. Museon omistaa Väylä­vi­rasto, jonka on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen museon aukipi­dosta. Kunta ostaa palvelun Pohjois-Heinä­veden kylät ry:ltä. Museo on auki 1.7.- 4.8.2024  klo 10–18.  Vapaa pääsy!

Lisää nähtä­vyyksiä löytyy osoit­teesta www.visitheinavesi.fi