Kermanrannantie

Asuminen ja ympäristö

Etusivu » Asuminen ja ympäristö

Heinä­veden asunto- ja tontti­tar­jonta

Täältä löytyy tietoja mm. kunnan ja muiden tarjoa­jien vuokra-asunnoista, kunnan asunto­lai­noista ja korjausa­vus­tuk­sista. Lisäksi sivuilla on tietoja kiinteis­tön­vä­lit­tä­jistä, jotka välit­tävät omistusa­sun­toja.

Vuokrat­tavat asunnot

Kunnan omistamat asunnot

Kunnalla on kirkon­ky­lällä vuokrat­ta­vana eriko­koisia rivi- ja kerros­ta­loa­sun­toja.

Ennen asunnon vuokrausta vaadi­taan yhden kuukauden vuokraa vastaava vuokra­va­kuus.

PAULA KARVINEN

Toimis­to­sih­teeri

puh. 040 5356 769
[email protected]

Kunnan omistamat omako­ti­tontit

Tontit vuokra­taan kahden vuoden raken­ta­mis­vel­voit­teella, jonka jälkeen tontin voi halutes­saan lunastaa. Vuotuinen vuokra on 5 % lunas­tus­hin­nasta.
Kirkon­kylän omako­ti­tontit, 1,35 – 1,68 euroa/m2 + puusto
Haja-asutusa­lueen tontit 0,42 – 1,04 euroa/m2 + puusto 

Teolli­suus­tontit myynnissä 

Heinä­veden kunta myy teolli­suusa­lu­eella sijait­sevia tontteja.

Kartta tonteista löytyy tästä linkistä. Myyntiehdot ja hinnat puoles­taan tästä linkistä.
Kunnan omistamat tontit sekä yhteys­tie­toja muiden omista­mista tonteista:

JYRKI TIIPPANA

Kunnan metsä­ta­lous­in­si­nööri

puh. 0400 172 203
[email protected] 

Muiden omistamat kesämökki- ja omako­ti­tontit

TORNATOR OY

Muunta­motie 2 

80100 Joensuu

Yhteys­hen­kilö Pasi Kiiskinen

puh. 050 428 0799
[email protected]
www.tornator.fi 

METSÄHALLITUS/LAATUMAA

Asema­katu 7 II krs, 70100 Kuopio

Marja Lankinen

puh. 0206 395 107, 040 486 3185

[email protected]

www.laatumaa.fi/tontit

Kiinteis­tön­vä­lit­täjiä Heinä­ve­dellä

TMI PERTTI KOPONEN LKV

Kermantie 2, 79700 Heinä­vesi

puh. 017 562 622, 040 512 1913
[email protected]
www.perttikoponen.fi 

Näiltä sivuilta saat tietoja Heinä­veden asunto- ja tontti­tar­jon­nasta.