Nuoriso

Nuori­so­ti­la­toi­minta

Etusivu » Nuoriso » Nuorisotilatoiminta
HEINÄ­VEDEN NUORI­SOKLUBI

Heinä­veden yläkoulu

Kenttätie 1 79700 Heinä­vesi

NUORI­SOKLUBIN AUKIO­LOAJAT

torstaina klo 15–20

perjan­taina klo 15–21

Nuori­soklubi toimii avointen ovien periaat­teella nuorten olohuo­neena yläkou­lulla. Kaikki toiminta tiloissa on valvottua ja päihtee­töntä. Tila on tarkoi­tettu nuorten vapaa­seen oleske­luun ja ajanviet­toon. Nuori­soklu­billa järjes­te­tään myös ohjattua toimintaa, jotka ovat lähtöisin nuorten omista ideoista ja toiveista.

Klubi avaa ovensa syksyllä koulun alkaessa, ja sulkee ovensa keväällä lukuvuoden päättyessä. Tapah­tu­mista ja poikkeuk­sista aukio­loa­joissa ja toimin­noissa ilmoi­te­taan nuori­so­toimen Facebook- ja Insta­gram-sivuilla.