Asuminen ja tontit

Vesihuol­to­laitos

Etusivu » Vesihuoltolaitos

Heinä­veden kunta toimittaa veden kirkon­kylän kaava-alueen sekä Polvi­järven, Raamin­mäen ja Kerman runko­lin­jojen alueelle Polvi­järven pohja­ve­de­not­ta­molta. Palokki-Varis­tai­pale-Karvion ja Kohman­niemi-Takun­niemi runko­lin­jojen alueille vesi johde­taan Tuusniemen puolelta Koillis-Savon Vesi Oy:n toimesta (mahdol­liset veden­ja­ke­luun liittyvät tiedus­telut meidän omaan päivis­tys­nu­me­roon, 040 555 3037). Leväniemen alueella on oma kaivo, josta vesi johde­taan alueen verkos­toon.

1.2.202315.5.202329.8.2023, 29.11.2023, 27.2.2024

1.2.202315.5.2023, 20.11.2023, 27.2.2024

1.2.202314.6.202325.9.2023, 20.11.2023, 27.2.2024

Kirkon­kylän, Kerman, Karvion ja Valamon seutujen toiminta-alueilla jäteve­si­huol­losta vastaa kunta.

Kunnan­val­tuusto on kokouk­ses­saan 11.12.2023 § 51 vuoden 2024 talous­ar­vion hyväk­sy­misen yhtey­dessä päättänyt korottaa jäteveden verotonta kuutio­hintaa 1.4.2024 alkaen 0,40 €/m3. Uusi jäteveden hinta on 3,40 €/m3 ja verol­li­sena 4,22 €/m3.

Uudet hinnat 1.4.2024 alkaen ovat:
Puhdas vesi 2,33 €/m3 + alv. 24% = 2,89 €/m3
Jätevesi 3,40 €/m3 + alv. 24% = 4,22 €/m3  Kuutio­hinta verol­li­sena yhteensä 7,11 €/m3
Umpi- ja sakokai­vo­lie­te­maksu 10,50 €/m3 + alv. 24% = 13,02 €/m3

(Hinnat vesi- ja viemä­ri­liit­ty­mästä yhteensä)
Kirkon­kylän toiminta-alue:

Omakoti- ja paritalot:   50,00 € + alv. 24% = 62,00 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienri­vi­talot:    203,24 € + alv. 24% = 252,02 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerros­talot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: 341,46 € + alv. 24% = 423,41 €/vuosi

Karvion ja Kerman toiminta-alueilla:
Omakoti- ja paritalot:   125,00 € + alv. 24% = 155,00 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienri­vi­talot:   508,10 € + alv. 24% = 630,04 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerros­talot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: 853,65 € + alv. 24% = 1058,53 €/vuosi

Valamon seutu:
Omakoti- ja paritalot:   125,00 € + alv. 24% = 155,00 €/vuosi
Alle 10 huoneiston pienri­vi­talot:   508,10 € + alv. 24% = 630,04 €/vuosi
Yli 10 huon. rivitalot, kerros­talot, koulut, kaupat, teoll.kiint., laitokset: kts. tiedot vesihuol­to­lai­toksen taksasta alla olevasta linkistä.

Tutustu voimassa olevaan vesihuol­to­tak­saan tästä.
Palve­lu­mak­su­hin­nasto löytyy tästä .
Lisätietoa vesilas­ku­tuk­sesta löytyy tästä.

Tietoa Heinä­veden Polvi­jär­vellä tuotetun ja Karvion jakelu­veden kovuu­desta ja sen vaiku­tuk­sesta kodin­ko­nei­siin löydät tästä.


Täytä vesihuol­to­lai­tok­seen liitty­mis­ha­kemus  (yksi täytetty kappale riittää) ja toimita se liittei­neen (vähin­tään asema­kaa­va­kuva ja pohja­kuva, josta näkyy liitty­mis­piste) vesihuol­to­lai­toksen toimis­to­sih­tee­rille sopimusten laati­mista varten. Käytännön asioita liittymän tekemi­sestä voi tiedus­tella myös Jari Pakari­selta. Paikal­liset putki­liik­keet osaavat myös antaa hinta-arvioita raken­ta­mis­kus­tan­nuk­sista ja toimis­to­sih­tee­riltä saa tietoa liitty­mis­mak­suista.

Jari Pakarinen, laitos­mies

Puh. 0400 505 517
[email protected] 

Arja Mikkonen, toimis­to­sih­teeri

Puh. 040 710 1930
[email protected]