Asuminen ja tontit

Asuminen ja tontit

Etusivu » Asuminen ja tontit

Täältä löytyy tietoja mm. kunnan ja muiden tarjoa­jien vuokra-asunnoista, kunnan asunto­lai­noista ja korjausa­vus­tuk­sista. Lisäksi sivuilla on tietoja kiinteis­tön­vä­lit­tä­jistä, jotka välit­tävät omistusa­sun­toja.

Kunnalla on kirkon­ky­lällä vuokrat­ta­vana eriko­koisia rivi- ja kerros­ta­loa­sun­toja. Ennen asunnon vuokrasta vaadi­taan yhden kuukauden vuokraa vastaava vuokra­va­kuus.

Kunnalla on käytössä asumi­setu. Etu sisältää veloi­tuk­se­tonta asumista Heinä­veden kunnan ja Kiinteistö Oy Heinä­veden Asuntojen omista­missa asunnoissa vuokran osalta kolmen (3) kuukauden ajalle kun määrä­ai­kaisen vuokra­so­pi­muksen pituus on vähin­tään kuusi (6) kuukautta sekä työsuh­teen tai Heinä­veden lukion opiske­lu­paikan toden­ta­minen vuokra­so­pi­musta tehtäessä. Veloi­tuk­set­tomat asumis­kuu­kaudet ovat 1, 3 ja 6. Etuus on voimassa 31.12.2025 saakka.

Paula Karvinen

Toimis­to­sih­teeri

Tontit vuokra­taan kahden vuoden raken­ta­mis­vel­voit­teella, jonka jälkeen tontin voi halutes­saan lunastaa. Vuotuinen vuokra on 5 % lunas­tus­hin­nasta.
Kirkon­kylän omako­ti­tontit, 1,35 – 1,68 euroa/m2 + puusto
Haja-asutusa­lueen tontit 0,42 – 1,04 euroa/m2 + puusto 

JYRKI TIIPPANA

Kunnan metsä­ta­lous­in­si­nööri

puh. 0400 172 203
[email protected]  

Heinä­veden kunta myy teolli­suusa­lu­eella sijait­sevia tontteja.

Kartta teolli­suus­ton­teista löytyy tästä linkistä ja myyntiehdot/hinnat tästä linkistä.


Kunnan omistamat tontit sekä yhteys­tie­toja muiden omista­mista tonteista:

JYRKI TIIPPANA

Kunnan metsä­ta­lous­in­si­nööri

puh. 0400 172 203
[email protected]  

TORNATOR OY

Muunta­motie 2 

80100 Joensuu

Yhteys­hen­kilö Pasi Kiiskinen

puh. 050 428 0799
[email protected]
www.tornator.fi 

METSÄHALLITUS/LAATUMAA

Asema­katu 7 II krs, 70100 Kuopio

Marja Lankinen

puh. 0206 395 107, 040 486 3185

[email protected]

www.laatumaa.fi/tontit

TMI PERTTI KOPONEN LKV

Kermantie 2, 79700 Heinä­vesi

puh. 017 562 622, 040 512 1913
[email protected]
www.perttikoponen.fi