Asuminen ja tontit

Puistot ja leikki­puistot

Etusivu » Puistot ja yleiset alueet » Puistot ja leikkipuistot

Puistot

Heinä­veden kirkon­ky­lällä sijaitsee Kerman­ran­nan­tien ja Keskuk­sen­kujan kulmassa Pikkulin puisto.

Puistossa oli aikoi­naan Satulinna, jossa toimi vuosi­kym­meniä Heinä­veden kirjasto. Kunnan kirjastoa vuosina 1954–1976 hoiti Ester “Pikkuli” Kinnunen. Puisto onkin saanut nimensä pitkä­ai­kaisen kirjas­ton­hoi­tajan mukaan.

Puistossa on kuvan­veis­täjä Taru Mäntysen Satulinnaa ja Pikkulia kuvaava prons­si­veistos.

Hasumäen puisto sijaitsee Kerman­ran­nan­tien ja Koulu­tien risteyk­sessä. Puretun Hasumäki I:n kerros­talon tyhjä tontti muutet­tiin vihera­lu­eeksi vuonna 2022.

Koira­puisto on asiak­kaiden käytet­tä­vissä kirkon­ky­lällä urhei­lu­kentän kulmalla. Jokainen koira­no­mis­taja on omalta osaltaan vastuussa alueen siistey­destä.

Heinä­ve­dellä on kolme kunnan ylläpi­tämää leikki­puistoa:

  • Kierto­tien leikki­puisto
  • Laakso­tien leikki­puisto
  • Viras­to­kujan leikki­puisto kirjaston vieressä

Koulujen ja päivä­ko­tien leikki-alueet ovat myös vapaasti käytet­tä­vissä koulu- ja hoitoai­kojen ulkopuo­lella.

Keväällä 2024 asenne­taan uusia leikki­vä­li­neitä Laakso­tien ja Viras­to­kujan leikki­puis­toihin.

Uusia leikki­vä­li­neitä on tulossa myös Kerman­rannan satamaan.

Heinä­veden puula­ji­puisto sijaitsee Raamin­mäellä, noin 4,5 km kirkon­ky­lältä Heinä­veden aseman suuntaan (os. Rasia­hontie 5). Puistossa on 54 eri puulajia, jotka esitel­lään infotau­luissa. Alueen halki kulkee 840 metriä pitkä helppo­kul­kuinen polku, jonka varrella on myös tauko­paikka. Puistosta löytyy tarkempi esittely kuvineen www.retkipaikka.fi-sivus­tolta. Yhteys­hen­kilö metsä­ta­lous­in­si­nööri Jyrki Tiippana puh. 0400 172 203