Liikunta

Allas-osaston varaus

Etusivu » Allas-osaston varaus

Heinä­veden kunnan liikun­ta­toimen allas-osasto sijaitsee keskus­tassa sairaa­lan­mäellä, Sairaa­lantie 4. Kulku altaalle tapahtuu palve­lu­kes­kuksen pääoven kautta, ja käynti pukuhuo­nei­siin tapahtuu heti eteisau­lasta. Pukuhuo­neita on kaksi, ja niistä voi valita kumman tahansa.

Altaalle voi varata vuoroja alla löyty­västä linkistä. Maksu tapahtuu pankki-tai luotto­kor­tilla. Rekis­te­röidy käyttä­jäksi, ja seuraa järjes­telmän ohjeita. Onnis­tu­neen varauksen jälkeen asiakas saa käyttöönsä pin-koodin(pnt-koodi) ovilu­ki­joihin sähkö­pos­titse. HUOMIO! Koodin aktivoituu käyttöön minuu­til­leen varauksen alkaessa, ja lakkaa olemasta aktii­vinen varatun ajan loppuessa.

Altaalle ei voi tehdä varausta yhdelle hengelle, sillä altaalla ei ole uimaval­vontaa.

Maksu­vaih­toeh­toja on kaksi:

2 henkeä: 12€ (sis. alv) 1.5h

3 henkeä tai enemmän: 18 € (sis.alv) 1,5h

Varat­taessa allasta esim. fysio­te­ra­pia­käyt­töön tai ryhmien vakio­vuo­roihin, teethän varauksen liikun­ta­toimen kautta.

Jos maksu­vaih­toeh­tona käytät työnan­tajan tarjoamia etuuksia, kuten mm. Epassi, Edenred. Tee varaus tällöinkin liikun­ta­toimen kautta.

Markus Lindroos

Vapaa-aikaoh­jaaja

[email protected]

040 836 7035