Liikunta

Ulkolii­kunta

Etusivu » Liikunta » Ulkoliikunta

Ulkolii­kunta

Heinä­veden alueen kaikki liikunta‑, tauko ja retkei­ly­paikat on koottu Lipas-liikun­ta­paikka järjes­tel­mään. Sivuston kautta näet kohteiden tarkat sijainnit. Hakusa­nalla “Heinä­vesi” kohteet avautuvat selat­ta­vaksi. Järjes­tel­mästä löytyy myös muiden kuntien kohteet.

YLEISUR­HEILU

 • Urhei­lu­kenttä 350 m rata, kesto­pin­noit­teet juoksu­ra­doilla ja suori­tus­pai­koilla. Keski­kenttä tekonurmi.
 • Urhei­lu­kentän päädyssä, kivituh­ka­pääl­lyste

KUNTO­RADAT

 • kk: urhei­lua­lueet — Pääsky­vuori 7,6 km (osin edesta­kainen lenkki)
 • Rummuk­kalan kunto­rata 2,8 km
 • Sarvi­kummun kunto­rata 1,8 km
 • Karvion koulun kunto­rata 1,7 km
 • Urhei­lu­ken­tällä

BEACH­VOLLEY

 • Kirkon­kylän urhei­lu­kenttä
 • Kerman­vir­ran­ranta Kerma
 • Variranta, Varis­tai­pale
 • 50m*90m, kaksi pienpe­li­kenttää 43m*50m, tekonur­mi­pääl­lyste

FRISBEE­GOLF

 • kirkon­kylä 9 väylää, opaste­taulu urhei­lu­kentän vieressä
 • Karvion rata, 9 väylää, lähtö Karvion koululta (Veneval­ka­mantie 9)
 • 18-reiän rata Karvion leirin­tä­alu­eella, Takun­lah­dentie 2, Karvion­ka­nava

SKEIT­TI­PARKKI

 • Urhei­lu­kentän vierei­sellä betonilla.

 • Kerman­rannan uimaranta / Naisten­lah­dentie. Hiekka­ranta, hyppy­torni, pukutilat ja wc
 • Uimarannan profiili tästä
 • Vuoden 2023 uimave­si­tut­ki­musten tulokset löydät tästä

Muut uimarannat: Variranta, Varis­tai­pale; Kerman­vir­ran­ranta, Kerma; Karvion kunto­polun ranta; Ronttopuisto,Palokki

 • Luiste­lua­lueet: urhei­lu­kentän kaukalo, yksi luiste­lualue.  Karvion koulun kaukalo

LUISTELU-ALUEET

 • Kirkon­ky­lällä urhei­lu­kentän kaukalo, yksi luiste­lualue tekonur­mella.  Karvion koulun kaukalo
 • Pukukopit sulkeu­tuvat luiste­lua­lu­eella ma-to klo 21. Pukukopit sulje­taan viikon­lo­puksi pe klo 14 ja avataan ma klo 7 luiste­lu­kauden aikana.

Markus Lindroos

Vapaa-aikaoh­jaaja

[email protected]

040 836 7035