Kulttuuri ja vapaa-aika

Yhdis­tykset

Etusivu » Yhdistykset

Järjes­tö­luet­telo sisältää Heinä­ve­dellä toimi­vien järjes­töjen yhteys­tie­toja. Järjes­töiltä on pyydetty henki­lö­tie­to­lain mukainen suostumus tietojen esittä­mi­seen. Ilman järjestön suostu­musta emme voi julkaista yhteys­tie­toja.  

Järjestöt on esitetty aakkos­jär­jes­tyk­sessä. (Tiedot päivi­tetty tammi­kuussa 2024)

CREAM TROLLERS RY

Janne Vepsä­läinen

Puh. 044 516 4533

[email protected]

ELÄKE­LIITTO HEINÄ­VEDEN YHDISTYS RY

Puheen­joh­taja: Seppo Kotilainen

Puh. 040 016 1390

 [email protected]

Yhdis­tyksen netti­sivut

ETELÄ-HEINÄ­VEDEN KYLÄYH­DISTYS RY

Yhteys­hen­kilö: pj Jukka Leppänen

Puh. 050 593 2263

 [email protected]

Siht. Kaj-Pekka Kervinen

Puh. 040 5078888

HEINÄ­VEDEN 4H-YHDISTYS RY

Yhteys­hen­kilö: toimin­nan­joh­taja Regina Saarela

Puh. 040 739 9174

 [email protected]
www.heinavesi.4h.fi 

HEINÄ­VEDEN ALSALAM RY

Yhteys­hen­kilö: Enni Leinonen

[email protected]

HEINÄ­VEDEN ELÄKKEEN­SAAJAT RY

Yhteys­hen­kilö: puheen­joh­taja Ritva Hirvonen

Puh. 040 5621 623

HEINÄ­VEDEN ERÄNKÄ­VIJÄT RY

Yhteys­hen­kilö: Maarika Salstela

Puh päivisin 040 306 3160
ja iltaisin 040 700 5776

 [email protected]

HEINÄ­VEDEN HAN MOO DO RY

Yhteys­hen­kilö: puheen­joh­taja Mika Ruotsa­lainen

Puh. 041 436 7118

 [email protected]

HEINÄ­VEDEN HYRSKE RY

Yhteys­hen­kilöt:
puheen­joh­taja Sari Turunen
Puh. 045 262 8561
[email protected]

HEINÄ­VEDEN HYRSKE, SARVI­KUMMUN ALAOSASTO

Yhteys­hen­kilö: puheen­joh­taja Arto Eklund

HEINÄ­VEDEN JHL RY

Yhteys­hen­kilöt: pj Markus Lindroos,

Puh. 050 4143 209

Pääluot­ta­mus­hen­kilö: Jouni Koikka­lainen

Puh. 040 7698 411

HEINÄ­VEDEN KAMERA­KERHO RY

Yhteys­hen­kilöt:

Puheen­joh­taja Reino Aholainen

Puh.  050 53 11159

Sihteeri Iris Salmi

Puh. 044 269 3585

HEINÄ­VEDEN KARAO­KEYH­DISTYS RY

Heikki Kokkonen
Puh. 045 1269 380

[email protected]

https://www.facebook.com/HeiKara/

HEINÄ­VEDEN KARAO­KEYH­DISTYS RY

Heikki Kokkonen
Puh. 045 1269 380

[email protected]

https://www.facebook.com/HeiKara/

HEINÄ­VEDEN KYLÄYH­DISTYS RY

sihteeri Esa Silven­noinen

Puh. 040 7409405

[email protected]

HEINÄ­VEDEN LAVATANS­SIJAT

Yhteys­hen­kilö: Sari Turunen 
[email protected]

www.heilavatanssijat.fi

HEINÄ­VEDEN LUONNO­NYS­TÄVÄT RY

Pj. Risto Sulkava

Puh. 040 545 6472

http://www.sll.fi/etela-savo/paikallisyhdistykset/heinavesi

HEINÄ­VEDEN POHJ. MAA- JA KOTITA­LOUS­SEURA

Yhteys­hen­kilö: pj. Osmo Mikkonen

Puh. 0400 674 544

[email protected]

HEINÄ­VEDEN MATKAI­LU­YH­DISTYS RY

Puheen­joh­taja: Jari Mäkinen

Puh.  040 556 0287

[email protected]

www.visitheinavesi.com

HEINÄ­VEDEN MOOTTO­RI­KELK­KAI­LIJAT RY

Yhteys­hen­kilöt: pj. Joni Hirvonen

Puh. 050 409 7046


www.heinavedenmk.fi 

HEINÄ­VEDEN MOTORISTIT RY

Pj. Jouni Koikka­lainen

[email protected]

HEINÄ­VEDEN MUINAIS­SEURA RY

yhteys­hen­kilö Mikko Keinonen

Puh. 045 7871 3451

 [email protected]

HEINÄ­VEDEN MUSIIK­KI­PÄIVÄT RY

Yhteyshenkilö:sihteeri Leena Vlasoff

Puh. 040 5504 811

 [email protected] 

HEINÄ­VEDEN PALLO­SEURA RY

Puheen­joh­taja: Aki Tuovinen

Puh. 0400 123 822 

HEINÄ­VEDEN PALOKUN­TA­NAISET RY

Yhteys­hen­kilö: puheen­joh­taja Hanna­mari Korhonen

Puh. 0400 472 769

HEINÄ­VEDEN POLVI­JÄRVEN ERÄMIEHET RY

Pj. Teppo Hiltunen, [email protected]

Sihteeri Ahti Kilpe­läinen, 
[email protected]
http://www.hepoem.fi/
Erämajan vuokraus: 
[email protected]

HEINÄ­VEDEN RESER­VI­LÄISET RY

Yhteys­hen­kilöt:
pj. Waltteri Hiltunen

Sihteeri Jouni Koikka­lainen
Puh. 040 930 3561
[email protected]

www.reservilaisliitto.fi 

HEINÄ­VEDEN RESER­VIUP­SEERIT RY

Pj. Matti Saasta­moinen
[email protected]

sihteeri Pekka Ikähei­monen
[email protected]

HEINÄ­VEDEN SOTAVE­TE­RAANIT RY

Yhteys­hen­kilö: Reijo Kinanen

[email protected]
www.sotaveteraaniliitto.fi 

HEINÄ­VEDEN SUOMI-UNKARI SEURA

Yhteys­hen­kilö: sihteeri Leena Vlasoff

Puh. 040 5620 315
www.suomiunkari.fi 

HEINÄ­VEDEN SYDÄNYH­DISTYS RY

Yhteys­hen­kilö: puheen­joh­taja Pirjo Luosta­rinen
Puh. 040 527 9455

 [email protected]

HEINÄ­VEDEN URHEILU-AMPUJAT RY HUAM

Yhteys­hen­kilö: Jarkko Kettunen

Puh. 0400 126 400 

[email protected]om

HEINÄ­VEDEN URHEI­LU­KA­LAS­TAJAT

Yhteys­hen­kilöt:

pj. Eero Luosta­rinen

Puh. 040 860 5952

[email protected]

Sihteeri Ruut Turunen

Puh. 044 270 7659     

HEINÄ­VEDEN VANHAIN­TUKI RY

Yhteys­hen­kilö: isännöit­sijä Jari Heiskanen

Puh.  040 5269411

[email protected] 

HEINÄ­VEDEN VAUHTIAJOT RY

Yhteys­hen­kilö: Pekka Hakalisto

Puh. 050 404 77 24

[email protected]

HEINÄ­VEDEN VPK,
NUORISO-OSASTO

Yhteys­hen­kilö: osaston­joh­taja Vesa-Pekka Törrönen

Puh. 040 539 8514

HEINÄ­VEDEN YLEISUR­HEI­LIJAT RY

Yhteys­hen­kilö:
puheen­joh­taja Petri Dahl

Puh. 0400 277 161

[email protected]

HEINÄ­VEDEN YRITTÄJÄT RY

Puheen­joh­taja Tuomo Koponen

Puh. 0400 372 017
[email protected]

Heinä­veden Yrittäjät ry netti­sivut

KARHILA-MALKKILAN KYLÄTOI­MI­KUNTA

Puheen­joh­taja Heikki Pakkanen

puh. 0400 716 019

KARVIO-LEPIK­KO­MÄEN KYLÄYH­DISTYS RY

Yhteys­hen­kilö: pj.Tero Loikkanen

Puh. 040 511 1436 

 [email protected]

KERMA-SAPPU-PÖLLÄKKÄ KYLÄYH­DISTYS RY

Yhteys­hen­kilö: sihteeri Kaarina Heinonen

Puh. 040 716 8421

FB-sivu

KINKUN­KIER­TÄJÄT (SOUTUSEURA)

Yhteys­hen­kilö: Markku Prättälä

Puh. 040 513 0997

KUITTUA-KOIVU­MÄKI KYLÄYH­DISTYS

 Facebook: Kuittua-Koivu­mäen kyläyh­distys ry

LC-HEINÄ­VESI

Yhteys­hen­kilö: Heikki Turunen

Puh. 0400 125 908

METSÄ­LAMPI-YHTYE

Yhteys­hen­kilö: Lassi Räisänen

Puh. 040 510 6872

MLL:N HEINÄ­VEDEN PAIKAL­LI­SYH­DISTYS

Yhteys­hen­kilö: Jaana Jääske­läinen

Puh. 0400 679 621

[email protected]

MTK-HEINÄ­VESI

Yhteys­hen­kilöt:

pj Pasi Malinen

Puh.0500 187 335

 [email protected] 

siht.Regina Saarela

Puh. 040 739 9174

 [email protected] 

jäsen­sih­teeri Mervi Kervinen

PALOKIN KYLÄYH­DISTYS RY

Yhteys­hen­kilöt:

pj. Ossi Piironen

Puh. 0400 377 701

PAPIN­NIEMEN METSÄS­TÄJÄT RY

Yhteys­hen­kilö:
rahastonhoitaja/sihteeri
Mika Makkonen

Puh. 040 7514292

 Yhdis­tyksen kotisivu

PARTIO­LIP­PU­KUNTA KERMAN KIERTÄJÄT RY

Yhteys­hen­kilö: Anne-Maria Issakainen

Puh. 040 508 0803
[email protected]
www.kermankiertajat.net 

POHJOIS-HEINÄ­VEDEN KYLÄT RY

Yhteys­hen­kilö: Kari Kangas

Puh. 040 5011 031
[email protected]

PUHTAAN SAIMAAN PUOLESTA RY

Yhteys­hen­kilö: Tuula Pulkka

[email protected]

RUMMUK­KALA POLVI­JÄRVEN KYLÄTOI­MI­KUNTA

Yhteys­hen­kilö: pj. Paula Puustinen

 [email protected]

SARVI­KUMMUN KYLÄYH­DISTYS RY

Yhteys­hen­kilö: Jaana Hottinen
Puh. 0400 241 450
[email protected]

SARVI­KUMPU-LAMPU-SÄRKELÄ SEURA RY

Yhteys­hen­kilö: Pentti Ekman

Puh.050 357 9846

[email protected]

SPR-HEINÄ­VEDEN OSASTO

Yhteys­hen­kilö: Enni Leinonen

[email protected]

SUKUSEURA KILPE­LÄINEN RY

Pj. Ahti Kilpe­läinen, 
[email protected]

Jäsen­vas­taava
Antti Kilpe­läinen Puh. 0400 719 806
[email protected]

Sukuseura Kilpe­läinen ry (suvut.fi)

VIHTARIN SEUDUN KYLÄYH­DISTYS RY

Yhteys­hen­kilöt:

pj. Auvo Gustafsson
puh. 040 185 8601

Varapj. Pekka Eronen
puh.  0400 271 975

sihteeri Tuula Ruokamo
puh. 040 721 5837

[email protected]

Vihtarin seutu netti­sivut

YANAGI RY (JUDOSEURA)

Yhteys­hen­kilö:
puheen­joh­taja Pekka Yrjänä

Puh. 0400 131 286
https://yanagi.sporttisaitti.com/