Kuntatietoa

Heinä­vesi-tietoa

Etusivu » Kuntatietoa » Heinävesi-tietoa

Yleistä

Heinä­vesi on luonnon­kau­neu­des­taan tunnettu matkai­lu­kunta Pohjois-Karjalan maakun­nassa, Itä-Suomessa.

Täällä sijait­sevat Pohjois­maiden ainoat ortodok­siset luostarit Valamon munkki­luos­tari ja Lintulan nunna­luos­tari sekä kansal­lis­mai­se­maksi valittu Heinä­veden vesireitti, johon kuuluu 6 sulku­ka­navaa.

Heinä­veden keskus on sen kirkon­kylä, jossa sijaitsee Josef Stenbäckin suunnit­te­lema uusgoot­tinen kirkko, joka on Suomen suurimpia puukirk­koja. Istuma­paik­koja on 1600:lle.

Suurimmat järvet ovat Kerma­järvi ja Juojärvi, jotka ovat erittäin puhdas- ja kirkas­ve­tisiä.

Kunta on perus­tettu vuonna 1869

Kunnan pinta-ala: 1 319,57 km², josta vesistöä 289,29 km². Maata1030,28 km².

Lataa kunnan palve­luopas tästä