Tarjous­pyynnöt maa-ainesten hankin­nasta sekä maa-ainesten ja lumen kulje­tus­pal­ve­luista

Pohjois-Karjalan hankin­ta­toimi pyytää antamaan tarjoukset maa-ainesten hankin­nasta sekä maa-ainesten ja lumen kulje­tus­pal­ve­luista Heinä­veden kunnalle ajalle 17.6.2024–31.5.2026 + yhden (1) vuoden optio­mah­dol­li­suus.

Alla on suorat linkit molem­piin tarjous­pyyn­töihin.

Maa-ainesten hankinta: https://tarjouspalvelu.fi/jns/?tpg=2414f182-e2ae-4ee3-955a-6edeebc9a86a

Maa-ainesten ja lumen kulje­tus­pal­velut: https://tarjouspalvelu.fi/jns/?tpg=8f1e7c18-ddbe-4b3f-ad21-12fe701ec976

Tarjous­pyyn­töjen tarkem­piin tietoihin/dokumentteihin pääsee tutus­tu­maan rekis­te­röi­ty­mällä tarjous­pal­ve­luun osoit­teessa https://tarjouspalvelu.fi/jns

Kysymysten jätön määrä­aika 22.5.2024 klo 14:00

Tarjousten määrä­aika 5.6.2024 klo 14:00

Lisätie­toja antaa vt. tekninen johtaja puh. 0505771440