Ehdotus Pohjois-Karjalan merkit­tä­viksi tulva­ris­kia­lueiksi sekä tulva­ris­kien hallin­ta­suun­ni­tel­mien ja ympäris­tö­se­los­tuksen valmis­telu

Kuulutus ja kuule­mis­asia­kirjat julkais­taan ELY-keskuksen verkko­si­vuilla osoit­teessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-karjala

Kuulutus nähtä­villä 15.3. — 17.6.2024

Pohjois-Karjalan ELY-keskus