Yhteys­tiedot

Etusivu » Yhteystiedot

Heinä­veden kunta

Kerman­ran­nantie 7, 79700 Heinä­vesi

palve­lu­nu­mero 040 184 4000
[email protected]i

Henki­lö­tiedot

Voit hakea henki­lö­tie­toja alla olevasta luette­losta nimen, asiasanan tai tittelin perus­teella.
Tyhjä haku palauttaa kaikki tulokset.


PETRI ERÄNEN
LUKION JA YLÄKOULUN VANHEMPI LEHTORI

KIRKON­KYLÄ ESIOPETUS

SATU HAAPALA
KOTOUT­TA­MISEN KOORDI­NAAT­TORI

PEKKA HAKALISTO
LUOKAN­OPET­TAJA

PIIA HEISKANEN
VARHAIS­KAS­VA­TUKSEN OPETTAJA

RAIJA HEISKANEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

VELI-PEKKA HENTUNEN
TUNTIO­PET­TAJA

NIINA HIITOLA
VARHAIS­KAS­VA­TUKSEN OPETTAJA

HEINI HILTUNEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

ELINA HINKKANEN
OPPILAA­NOH­JAUKSEN LEHTORI

TII HYTTINEN
LUOKAN­OPET­TAJA

TIINA HÄMÄLÄINEN
HALLIN­TO­SIH­TEERI

REETTA HÄRKÖNEN
TUNTIO­PET­TAJA

PEKKA IKONEN
TUNTIO­PET­TAJA

MINNA ISONIEMI
OTTO KOTILAISEN KOULUN JA KARVION KOULUN REHTORI

HANNA JÄRVENPÄÄ
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

JAANA JÄÄSKE­LÄINEN
VARHAIS­KAS­VA­TUKSEN OPETTAJA

PAULA KARVINEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

RYHMÄ­PÄI­VÄ­KOTI KARVION

MAARIKA KASONEN
KUNNAN­JOH­TAJA

VILLE KINNUNEN
KIINTEIS­TÖN­HOI­TAJA

LAINAUS KIRJASTO

JUKKA KIRJA­VAINEN
ERITYI­SO­PET­TAJA

MARIA KOISTINEN
TUNTIO­PET­TAJA VALO-LUOKKA

NIKO KOLARI
VT. TEKNINEN JOHTAJA

JARI KOSUNEN
KUNNOS­SA­PI­TO­TYÖN­TE­KIJÄ

PAULIINA KOSUNEN
TUNTIO­PET­TAJA

JUULIA KOTILAINEN
KOULU­TYÖN­TU­KI­HEN­KILÖ

ILTAPÄI­VÄ­KERHO KOULU­LAISTEN

SARI KÄÄRIÄINEN
LUOKAN­OPET­TAJA

ELLA LAHTINEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

SANNA LAITINEN
PERUS­KOULUN JA LUKION LEHTORI

SIRPA LAPP
VARHAIS­KAS­VA­TUKSEN ERITYI­SO­PET­TAJA

EIJA LESKINEN
LUOKAN­OPET­TAJA

ANNIINA LINDHOLM
TUNTIO­PET­TAJA

SAANA LINDROOS
LUOKAN­OPET­TAJA

MARKUS LINDROOS
VAPAA-AIKAOH­JAAJA

AMANDA LUOSTA­RINEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

ANNA-LIISA MAIRO­NIEMI
KOTOU­TUKSEN OHJAAJA

SANNA MARKKANEN
KOORDI­NAAT­TORI

HEINÄ­VESI MATKAI­LU­NEU­VONTA

JENNA MIINA­LAINEN
LUOKAN­OPET­TAJA

SAILA MIINA­LAINEN
LUOKAN­OPET­TAJA

TARJA MIINA­LAINEN
TIETO­PAL­VE­LUSIH­TEERI

HELI MIKKONEN
YLÄAS­TEEN JA LUKION REHTORI

ARJA MIKKONEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

ELINA MUSTONEN
TUNTIO­PET­TAJA

JARI PAKARINEN
VASTAAVA LAITOS­MIES

VIRPI PAKARINEN
KEHIT­TÄ­MIS­ASIAN­TUN­TIJA

TUOMO PELKONEN
KIINTEIS­TÖN­HOI­TAJA

RITVA PESONEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

JOONA PIHLMAN
TUNTIO­PET­TAJA

SARI PURANEN
LUKION JA YLÄKOULUN VANHEMPI LEHTORI

MERJA PUUSTINEN
TOIMIS­TO­SIH­TEERI

PÄIVÄN­PESÄ PÄIVÄ­KOTI

TUOMAS PÖLLÄNEN
KIINTEIS­TÖN­HOI­TAJA

KRISTIINA RÄSÄNEN
TALOUS­JOH­TAJA

MARITA RÄSÄNEN
ERITYI­SO­PET­TAJA

MINNA SALLINEN
VARHAIS­KAS­VA­TUKSEN LASTEN­HOI­TAJA

RYHMÄ­PÄI­VÄ­KOTI SEPPÄ­LÄN­RIVI

SINIKKA SILJA
TUNTIO­PET­TAJA AIPE

HEINÄ­VEDEN KUNTA TEKNINEN JOHTAJA
TEKNINEN JOHTAJA

SANNI TERÄVÄINEN
LUOKAN­OPET­TAJA

JYRKI TIIPPANA
METSÄ­TA­LOUS­IN­SI­NÖÖRI

CHRIS­TIAN TUOMI
TUNTIO­PET­TAJA

AKI TÖLLI
ERITYIS­LUOKAN OPETTAJA

PAULA UKKONEN
VARHAIS­KAS­VA­TUS­JOH­TAJA

ANNE VATTU­LAINEN
ERITYI­SO­PET­TAJA

TIINA VAUHKONEN
VA. KIRJAS­TO­TOI­MEN­JOH­TAJA

VISKARIT VISKARIT

LEENA VLASOFF
MATKAI­LUSIH­TEERI

MINNA VOUTI­LAINEN
PERUS­KOULUN JA LUKION LEHTORI

NOORA VUONTIS­VAARA
PROJEK­TI­ASIAN­TUN­TIJA