Työllisyyspalvelut

Työpaja

Etusivu » Työpaja

Työpa­ja­toi­minta

Työpa­ja­toi­minta on monia­laista toimintaa, joka sijoittuu sosiaa­lialan palve­luiden ja avoimien työ- ja koulu­tus­mark­ki­noiden välimaas­toon.

Kunnan työpaja tekee kunnan yksiköiden sekä yritysten, yhtei­söjen ja yksityisten tilaus­töitä. Työpa­jalle palka­taan työttömiä palkka­tuella, työko­kei­luun tai kuntout­ta­vaan työtoi­min­taan.

Toimen­ku­vaan kuuluvat erilaiset työpal­velut

  • puiden pilkonta
  • pihatyöt 
  • kalus­te­kor­jaukset
  • siivous ym.

Työpajan lasku­tus­hinnat

  ALV 0%ALV 24%
 Työtunti6,30 €/h7,81 €/h
 Työpäivä (6 h)34,80 €/tpv43,15 €/tpv
 Työtunti/sirkkeli + työnte­kijä10,00 €/h12,40 €/h
 Peräkärryn vuokra20,33 €/vrk25,00 €/vrk
 Peräkärryn vuokra12,10 €/ 1/2 vrk15,00 €/ 1/2 vrk
Moottori- tai raivaus­sahan käyttö­kor­vaus4,00 €/tankki
Ruohon­leik­kurin käyttö­kor­vaus3,00 €/tankki

Matka­kus­tan­nukset veloi­te­taan kunnal­lisen TES:n mukai­sesti. Yhtey­de­notot puheli­mitse tai sähkö­pos­titse.

Linkki: www.valtakunnallinentyopajayhdistys.fi

TYÖPA­JAOH­JAAJA Janne Korhonen puh 040 829 1455 [email protected]

KÄYNTIO­SOITE

Veistä­jäntie 3, 79700 Heinä­vesi

POSTIO­SOITE

Kerman­ran­nantie 7, 79700 Heinä­vesi