Työllisyyspalvelut

Kesätyö­paikat

Etusivu » Kesätyöpaikat

HAE KESÄTÖIHIN  2024

MUSEO-OPAS kulttuu­ri­toi­meen

ajalle 3.–28.7., museo auki ke-su klo 11–18

Lisätiedot matkai­lusih­teeri Leena Vlasoff puh. 040 5504 811

KESÄOH­JAAJA nuoriso- ja liikun­ta­toi­meen

ajalle 3.6.–28.7. Vaati­muk­sena B‑ajokortti ja auto käytet­tä­vissä.

UIMAO­PET­TAJA liikun­ta­toi­meen

ajalle 8.–12.7. väh. C‑uimaopettajan tutkinto.

Lisätiedot: vapaa-aikaoh­jaaja Markus Lindroos puh. 040 836 7035

KAKSI ULKOI­LUA­LUEIDEN HOITAJAA tekni­seen toimeen kesä-heinä­kuuksi
Lisätiedot: Jari Pakarinen puh. 0400 505 517 

Kesätyö­paik­koja haetaan sähköi­sellä lomak­keella,

joka löytyy kunnan netti­si­vulta www.heinavesi.fi/kesatyopaikat

Hakuaika 15.3.2024 mennessä.

Kunnan kesätyö­paik­koja haetaan alla olevalla sähköi­sellä lomak­keella. Voit hakea samalla lomak­keella useampaa paikkaa.
https://link.webropolsurveys.com/S/BA54C0223C094D5C

NUORTEN KESÄTYÖL­LIS­TÄ­MIS­TUKI YRITYK­SILLE, YHTEI­SÖILLE JA KOTITA­LOUK­SILLE

Heinä­veden kunta myöntää 300 euron tuen yrityk­selle, yhtei­sölle tai kotita­lou­delle nuoren (16 — 24-vuotias) työllis­tä­mi­seen, mikäli se työllistää nuoren vähin­tään yhden kuukauden (työaika 100 h/kk tai 25 h/vko) ajaksi. Tukea haetaan tällä lomak­keella, josta käy ilmi kuinka monelle nuorelle tukea haetaan ja mihin työteh­tä­viin nuoret sijoit­tuvat.

Hakuaika on huhti­kuun 2024 loppuun saakka.

Kysy Paula Karvi­selta, puh. 040 184 4000

paula.karvinen@heinavesi.fi