Päätös­kuu­lutus meluil­moi­tuk­sesta

Meluil­moitus (YSL 118 §) Heinä­veden Muinais­seura ry, Kerman­ran­nantie 48,
Heinä­vesi

Ulkoil­ma­kon­sertti Heinä­veden satamassa 2.–3.8.2024. Musiik­kie­si­tyksiä järjes­te­tään pe 2.8. klo
13–01 ja la 3.8. 13–01.
Musiikkia soite­taan erilli­seltä esiin­ty­mis­la­valta, jolla estetään äänen leviä­minen sivu- ja
takasuun­nassa.

Kuulu­tus­päätös

Kuulutus