Metsä­ti­loja myynnissä

Heinä­veden kunta on laittanut myyntiin tarjous­kau­palla 6 metsä­tilaa Metsä­tilat — Heinä­vesi (heinavesi.fi)

Tarjouksia tiloista otetaan vastaan 9.8.2024 saakka.

Kirjoita tarjouk­seen hinta­tar­jous sekä kohde, josta teet tarjouksen. Tiloille on asetettu hinta­nä­kemys.

Suljetut ostotar­joukset osoit­tee­seen:

sähköi­sesti: [email protected]

postitse: Heinä­veden kunta / Kerman­ran­nantie 7, 79700 HEINÄ­VESI “ostotar­jous x kohde”

Myynnistä päättää Heinä­veden kunnan­val­tuusto 16.9.2024 kokouk­sessa. Korkein hinta voittaa.

Kohtei­siin voi tutustua omatoi­mi­sesti. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Lisätie­toja: metsä­ta­lous­in­si­nööri Jyrki Tiippana +358400172203 tai [email protected]

Metsä­tilat — Heinä­vesi (heinavesi.fi)