Ilmoitus Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulu­tuk­sesta

Valtatie 23 paran­ta­minen Karvion kanavan kohdalla, Heinä­vesi, tiesuun­ni­telma

Ilmoitus kuulu­tuk­sesta