Voimaan­tu­lo­kuu­lutus

Heinä­veden kunnan­val­tuusto on kokouk­ses­saan 18.3.2024 § 11 hyväk­synyt Karvion asema­kaavan muutoksen ja osittaisen kumoa­misen sekä Virran­niemen asema­kaavan muutoksen. Kunnan­val­tuuston päätös on lainvoi­mainen.

6.6.2024 Heinä­veden kunnan­hal­litus