Kunnan­vi­raston kesän aukio­loajat

Kunnan­vi­raston asiakas­pal­ve­lu­toi­minnot pidetään suljet­tuina 1.7.–4.8.2024.


Henki­lö­kunnan yhteys­tiedot löytyvät kunnan netti­si­vuilta: www.heinavesi.fi
Sähkö­posti: [email protected]


Kunnan kuulu­tukset ovat nähtä­villä kunnan netti­si­vuilla ja
kunnan­vi­raston ulko-oven vieressä olevassa infotau­lussa.