Heinä­veden kehit­tä­mis­ky­sely on avoinna

Vastaa kyselyyn ja vaikuta tulevaan kunta­stra­te­gian päivi­tyk­seen!
Kyselyn tuloksia käyte­tään kunnan kehit­tä­mis­toi­mien tulevien linjausten pohjana, joten NYT on aika mieli­pi­teensä tuoda julki.

https://link.webropolsurveys.com/S/FEC64D862079F25F

Kysely on avoinna 7.7.2024 saakka. Tulokset kokonai­suu­des­saan julkais­taan viimeis­tään syys-lokakuussa 2024.

Lisätie­toja: kehit­tä­mis­asian­tun­tija Virpi Pakarinen, p. 050 4737310, [email protected]